Monday, August 22, 2011

ISTIHAR MODAL BERBAYAR PALSU : MAHKAMAHKhamis, 16 Jun 2011
:


MAHKAMAH RAYUAN mengekalkan HO Woon CHOON (SETIAUSAHA SYARIKAT) disabitkan KESALAHAN DARI MEMBUAT KENYATAAN PALSU DI BAWAH SEKSYEN 364 (2) AKTA SYARIKAT,
Mahkamah Rayuan di Putrajaya, Kuala Lumpur sebulat suara mengekalkan perintah Mahkamah Tinggi dalam menyabitkan Ho Woon Choon bagi pelakuan suatu kesalahan di bawah seksyen 364 (2) Akta Syarikat 1965 (Akta 125).

Ini adalah satu keputusan penting dan peristiwa penting untuk Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dalam mendapatkan sabitan terhadap Ho Woon Choon. Panel tiga anggota Mahkamah Yang Berhormat Hakim Rayuan bersetuju dengan penyerahan Pendakwaan bahawa maklumat yang terkandung di dalam Borang bahan 24 adalah palsu dan Ho Woon Choon mempunyai pengetahuan daripada kepalsuan.

Mahkamah Rayuan bersetuju dengan pendirian Pendakwaan bahawa maklumat dalam Borang 24 hendaklah direkodkan dengan tepat untuk menggambarkan status yang betul syarikat modal berbayar. Sehubung dengan ini, Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa bayaran melalui cek bagi maksud saham syarikat yang melanggan tidak boleh dianggap sebagai bayaran yang berkesan sehingga cek yang ditunaikan atau dibayar.

Panel Hakim Rayuan Mahkamah Yang Berhormat Yang Berhormat Datin Paduka Zaleha bt. Zahari, YB Datuk Sulong bin Matjeraie dan Dato 'Yang Berhormat Azhar @ Izhar bin Haji Ma'ah.

Timbalan Pendakwa Raya, Iskandar Shah bin Ibrahim muncul untuk Pendakwa Raya dan bagi pihak Suruhanjaya Syarikat Malaysia.

Sebelum ini, pada 22 Nov 2005, Ho Woon Choon telah didakwa di Mahkamah Sesyen, Kuala Lumpur atas membuat kenyataan palsu dalam Borang 24, dokumen berkanun di bawah Akta Syarikat 1965. Kenyataan palsu berhubung dengan pengisytiharan itu bahawa peruntukan baru Dataco Communications Sdn Bhd saham kepada Ng Keng Kiat dan Gen-X Technology Sdn Bhd telah dibayar sepenuhnya. Ho Woon Choon, sebagai Setiausaha Syarikat untuk Dataco Communications Sdn Bhd ketika membuat perisytiharan tersebut.

Mahkamah Sesyen berpendapat bahawa walaupun Pendakwaan telah menubuhkan satu kes prima facie terhadap Ho Woon Choon, ia telah gagal untuk membuktikan kes melampaui keraguan munasabah dan Ho Woon Choon telah dilepaskan dan dibebaskan di akhir kes pembelaan.Pendakwa Raya membuat rayuan kepada Mahkamah Tinggi terhadap keputusan Mahkamah Sesyen.

Pada 11 Oktober 2009, Mahkamah Tinggi, Kuala Lumpur membatalkan keputusan Mahkamah Sesyen dan memutuskan bahawa Pendakwaan telah membuktikan kes melampaui keraguan munasabah dan disabitkan Ho Woon Choon. Dia dijatuhi hukuman denda RM30, 000 dan ingkar penjara 3 bulan.

Pada masa pelakuan kesalahan itu, Ho Woon Choon Setiausaha Syarikat untuk Dataco Communications Sdn Bhd. Hasilnya sabitan, Ho Woon Choon kini hilang kelayakan daripada memegang apa-apa jawatan pengarah bagi tempoh 5 tahun dan bertindak sebagai setiausaha syarikat di Malaysia menurut seksyen 130 dan seksyen 139C Akta Syarikat 1965 masing-masing.

SSM berharap keputusan di atas akan menghantar satu mesej yang jelas bahawa pegawai-pegawai syarikat-syarikat di Malaysia mempunyai tanggungjawab yang besar dan mereka perlu menunaikan fungsi mereka secara bertanggungjawab dan dengan integriti yang tinggi. SSM akan meneruskan tindakan penguatkuasaan untuk mendorong dan menggalakkan tatalaku yang sepatutnya di kalangan pengarah, setiausaha, pengurus dan pegawai lain sesuatu perbadanan di Malaysia.


DIKELUARKAN OLEH: Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
BERTARIKH: 20 Jun 2011

FAKTA:

ULASAN: